Partnerzy

OPEN CITY DOCS

Open City Docs to organizacja non profit, która tworzy przestrzeń do propagowania sztuki dokumentalnych i niefabularnych form filmowych. Jest organizatorem takich przedsięwzięć jak na przykład londyński festiwal Open City Docs Fest, na którym filmowcy mogą zaprezentować swoje dzieła dokumentalne. Jest także współorganizatorem My Street Films.
Czeska i polska edycja projektu to kontynuacja brytyjskiej wersji tego wydarzenia.

KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

Do głównych celów tej instytucji należy m.in.: krzewienie edukacji i kultury filmowej; promocja polskich filmów w kraju i za granicą; wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, czuwanie nad rozwojem zawodowym i artystycznym filmowców. Fundacja jest głównym producentem Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz Krakowskich Targów Filmowych, jednak z roku na rok wciąż poszerza zakres swojej działalności.

FILM COMMISION POLAND

Polska Komisja Filmowa jest organizacją non-profit powołaną do życia w 2012 roku w celu zwiększenia rozpoznawalności Polski i jej regionów jako atrakcyjnych lokacji filmowych oraz efektywnego wykorzystania potencjału polskiego sektora audiowizualnego. Komisja ma trzy główne zadania: koordynację pracy krajowych i regionalnych jednostek, by przyciągnąć do Polski zagraniczne produkcje filmowe; dbanie o spójność promocji potencjału audiowizualnego za granicą; i zapewnienie wsparcia produkcjom zagranicznym na terenie 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy fundusz Wyszehradzki jest organizacją, założoną przez państwa z Grupy Wyszehradzkiej (V4), z siedzibą w Bratysławie. W jej skład wchodzą Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry.

Celem Funduszu jest umożliwianie i promowanie współpracy między mieszkańcami i instytucjami krajów członkowskich. Fundusz przyznaje granty w dziedzinach nauki, kultury, sztuki i edukacji. Organizuje międzynarodowe wymiany, projekty i stypendia.

DOC Alliance Films

Projekt Doc Alliance ( www.DAFilms.com) powstał jako efekt twórczej współpracy 7 kluczowych europejskich festiwali filmów dokumentalnych:CPH:DOX Copenhagen, Doclisboa (2013), DOK Leipzig, FID Marseille (2012), Jihlava IDFF, Planete Doc Film Festival, Visions du Réel Nyon. Portal jest jedną z międzynarodowych platform dystrybucji dla filmów dokumentalnych i eksperymentalnych z centralnej Europy. Za niewielką opłatą, oferuje dostęp do ponad 900 filmów filmy.