Jak zgłosić film?

JAK ZGŁOSIĆ FILM?

1. Nakręć swój film.

2. Zgłoś film a my umieścimy go na mapie.

REGULAMIN:

Maksymalna długość filmu to 10 minut.

1. Filmy muszą posiadać dokładny adres, taki by można je było zaznaczyć na mapie.

2. Filmy konkursowe muszą być zgłoszone do 27 kwietnia 2016 roku.

3. Prosimy przeczytać dokładny regulamin konkursu